Предимства на автоматичните бариери за паркинг до дома

Интелигентните транспортни системи се предлагат в много форми - от решения за контрол на трафика до продукти за поддръжка и наблюдение на пътищата. Сред ключовите системи, пуснати в експлоатация в целия развит свят са автоматичните бариери за паркинг. Обичайна гледка във всеки обект, където е нужен контрол на трафика, автоматизираните бариерни системи имат редица предимства, които влизат в действие, където и да са инсталирани.

В този материал ще разгледаме предимствата, които тези сложни продукти предлагат, като започнем с едно от основните предимства на автоматичните бариери - изпитаните и тествани резултати, които те предлагат за целите на сигурността. Когато достъпът до която и да е точка трябва да бъде ограничен, за да се запази сигурността на хората и инфраструктурата, автоматичната бариера е идеалното решение.

Надеждна защита и максимална сигурност


Като се има предвид, че съвременните бариери за паркинг принуждават всяко превозно средство да спре, преди да влезе или излезе от обособената зона, проверките за сигурност могат да се извършват лично или дистанционно чрез видеонаблюдение. Последното поколение бариери са оборудвани с технология, даваща право на преминаване с код или карта за достъп.

Всъщност, самото наличие на автоматична бариера често е достатъчно, за да се гарантира, че обектът не е набелязан като жертва на кражба, тероризъм или просто асоциално поведение, тъй като достъпът до него е практически невъзможен. Бариерите от последно поколение не обезпечават единствено сигурността на самите зони, в които са монтирани, те създават реално усещане за сигурност и безопасност и у служителите и целия оторизиран персонал на тези места.

Трафик контрол


Автоматичните бариери за паркинг от модерен тип нямат аналог по отношение на отдалеченото управление на движението, което е особено сериозен проблем в зони с изключително натоварен трафик. Когато целта е да се намали броят на бавно движещите се автомобили и товарни превозни средства, преминаващи през точка на достъп към главен път с натоварено движение, тогава бариерите, осигуряващи регулирано пропускане за определен времеви интервал са наистина безценни.Бариерите, като средство за трафик контрол, могат да бъдат обвързани дори със светофарите, в зависимост от конкретните условия и нужди.

Паркинг контрол


Както вече споменахме, основна роля на автоматичните бариери за паркинг е ограничаване достъпа на неоторизирани лица до определена зона. Допълнително предимство на тази тяхна функция е възможността да се предотврати използването на свободните паркоместа от случайно пребиваващи в зоната автомобили. Разбира се, на повечето места за паркиране се изисква заплащане за престой, но винаги се намират лица, които опитват да избегнат заплащането на таксата.

С инсталирането на автоматична паркинг бариера на входа на служебен или паркинг в жилищен комплекс се ограничава възможността за неправомерно паркиране. Тази мярка гарантира свободни места за хората с право на достъп и в същото време се избягва нуждата да се наемат служители, които да патрулират и следят за неоторизирано паркиране.

Гъвкавост


Автоматичните бариери са изключително гъвкави и могат да бъдат програмирани така, че да отговарят на индивидуалните нужди на всеки обект, поради което голям брой частни и обществени обекти могат да се възползват от тяхното инсталиране, и най-вече частни жилищни комплекси, където достъпът се обезпечава чрез картови четци или с въвеждане на персонален код.

Автоматичните бариери за паркинг от ново поколение използват технологии за четене на регистрационните номера на автомобилите, което е огромен плюс по отношение на сигурността и превенцията на престъпления. Напълно възможно е интегрирането им с електронни устройства за самотаксуване.

Най-интересното този месец