Промяна на статута на офис помещение

офис помещение
Размерът на данъка, с който се облагат различните недвижими имоти се определя от общините към съответните населени места. Данъкът, който се начислява върху помещенията, използвани като офиси, по закон е по-висок от този за жилищни имоти.

В случай, че закупите жилищно помещение, което е със статут на офис, но желаете да го ползвате за жилищни нужди, като същевременно намалите размера на данъка, дължим за офис помещение, то вие трябва да предприемете стъпки, които да променят настоящия статут на имота.

Съгласно закона за устройство на територията: всяко жилище трябва да има самостоятелен вход, най-малко едно жилищно помещение, кухня или кухненски бокс и баня-тоалетна, както и складово помещение, което може да бъде килер в самото жилище или мазе, извън него. Допуска се помещенията в жилищата да бъдат свързани, като се изключват баните и тоалетните.

Тъй, като офис помещенията често отговарят на изискванията да се ползват за жилищни нужди не се открива пречка да бъде променен техният статут с цел намаляване на данъчната тежест. Необходимо е обаче да се спази изискването жилищното помещение да разполага с гараж или паркинг място.

Предвид това, че паркинг местата са предимно подсигурени към повечето жилищни сгради, това също не би било пречка за преустройството на офис в жилище.

За да пристъпите към процедурата по смяна на статута на вашия имот е необходимо да се сдобиете с виза, издадена от общината, след което да се изготви инвестиционен проект и други разрешителни до придобиване на разрешение за експлоатация на имота, притежаващ вече статут на жилище.

Най-интересното този месец