Узаконяване на търговски обект

Архитект
Узаконяването на един търговски обект не е лесно. Обикновено е свързано с разход на много време, през което трябва да посещавате различни контролни органи и институции, от където да се снабдите с необходимите разрешителни, затова е най-удачно да наемете фирма, която да извърши узаконяването, вместо вас.

Да започнем по надлежния ред: Сдобивате се с имот, върху, който ще построите или ще ползвате вече построен търговски обект. Може да сте го закупили, като покупката се осъществява, както останалите покупко-продажби на недвижими имоти. След това трябва да имате изготвен проект за строеж, като проектантът трябва да го съобрази с всички изисквания за търговските обекти. След като проектът бъде одобрен от главния архитект на съответната община, започва строителната дейност по съответния проект. Когато постройката бъде завършена, специална комисия трябва да провери и одобри експлоатацията на готовата сграда.

Когато и този етап е завършен започва съгласуването  и разрешението за ползване на постройката, като търговски обект с отделните контролни институции, като: ДНСК (дирекция за национален строителен контрол); Службата за пожарна безопасност, към съответната община; ВиК-към региона и не на последно място, съответната служба на РИОКОЗ-инспекция по храните и санитарен контрол. Когато всички тези разрешителни постановления са получени, следва да сключите договори с доставчиците на ел.енергия и водоснабдяване и да приведете обекта в експлоатация.

В случаите, когато се купува имот, заедно с построено на мястото помещение, се следва същата схема, като се пропуска само строителната дейност.

Когато наемате помещението, ще можете да извършите узаконяване на обекта, посредством договор за наем, който ви легитимира, като стопанисващо обекта – лице. В случай, че наемате обект, който вече има разрешително за търговска дейност, можете да го предоставяте на службите, които го изискват, за да ви разрешат да осъществявате търговска дейност.

Най-интересното този месец